logo
שמיכת תינוק למיטת שיחה חסויה

מידרג שיפוצים

גראהם באפט הווארד..
אדולף אייכמן

משפט תלס


בשיעורטון זה אנו מוכיחים את משפט תלס על פי מציאת היחס בחישובי שטחי משולשים. סרום לשיער סופר פארם. ההרחבה הראשונה נותנת את הקשר שבין החלק העליון ובין הצלע הגדולה כולה ab/ ac. זוויות הבסיס במשולש שווה- שוקיים שוות. חזון האקדמיה הוא לשנות לטובה את פני החינוך על ידי מתן השכלה ברמה הגבוהה ביותר, בחינם, לכל אחד, ובכל מקום.

להוכחת המשפט נשתמש בשני משפטי עזר: א. עמי גוטמן פייסבוק. סכום הזוויות במשולש הוא 180°. משפט תאלס על פי הגיאומטריה האוקלידית. ההרחבה השנייה קובעת שמשפט תאלס נכון גם אם הישרים אינם מאותו צד של קודקוד הזווית. כנסו לאתר הבית שלנו לקטלוג משפט תלס לימוד.

צ יקה ומפירו. כל מקורות האתר זמינים לכל אדם! משפט תאלס נותן את הקשר שבין שני חלקים של הצלע הגדולה. וגם כוללת יחס בין de / bc. בסרטון זה אני עושה סדר לגבי משפט תלס ההרחבות למשפט תלס והמשפטים ההפוכים. השכלה חינם, לכל אחד, בכל מקום.

תרגול נוסף: משפט תאלס, הרחבותיו והיפוכו. משפט תאלס הפשוט מתייחס רק למקרה שבו הישרים המקבילים נמצאים מאותו צד של קודקוד הזווית. אקדמיית " קהאן" הינה ארגון בשליחות ללא מטרות רווח.


Contact: +18 (0)6459 818089 Email: [email protected]
ברכת יומולדת לאבא